Publikačná činnosť

Vojteková, Tatiana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • HRDÁ, Jana**MOŠKO, MartinVOJTEKOVÁ, TatianaPRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, LenkaPRECNER, MariánHULMAN, MartinŠPANKOVÁ, MariannaCHROMIK, ŠtefanSOJKOVÁ, Michaela. Electron transport in lithium-doped few-layer MoS2 films. In Proceedings of ADEPT 2023 : 11th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies, held in Podbanské, High Tatras, Slovakia, June 12th – 15th, 2023. Eds. D. Jandura, I. Lettrichová, J. Kováč, jr. – Žilina : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 2023, p. 83-86. ISBN 978-80-554-1977-0. (FLAG-ERA III/2019/884/ETMOS. APVV 21-0278. APVV 21-0231. VEGA 2/0059/21) Typ: AFD
  • SOJKOVÁ, Michaela** – PÍŠ, I. – HRDÁ, JanaVOJTEKOVÁ, TatianaPRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka – VÉGSO, Karol – ŠIFFALOVIČ, Peter – NÁDAŽDY, PeterDOBROČKA, Edmund – KRBAL, M. – FONS, P.J. – MUNNIK, F. – MAGNANO, E. – HULMAN, Martin – BONDINO, F.**. Lithium-induced reorientation of few-layer MoS2 films. In Chemistry of Materials, 2023, vol. 35, p. 6246-6257. (2022: 8.6 – IF, Q1 – JCR, 2.869 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0897-4756. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c00669 (VEGA 2/0059/21. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy) Typ: ADCA
  • SOJKOVÁ, MichaelaHRDÁ, JanaVOJTEKOVÁ, TatianaPRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka – VÉGSO, Karol – DOBROČKA, Edmund – ŠIFFALOVIČ, Peter – HULMAN, Martin. Novel approach in fabrication of few-layer transition metal dichalcogenide films. In Proceedings of ADEPT 2023 : 11th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies, held in Podbanské, High Tatras, Slovakia, June 12th – 15th, 2023. Eds. D. Jandura, I. Lettrichová, J. Kováč, jr. – Žilina : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 2023, p. 32-35. ISBN 978-80-554-1977-0. (APVV 21-0278. APVV 21-0231. VEGA 2/0059/21) Typ: AFD