1970-1958

1970

BezákV.: Path-integral theory of an electron gas in a random potential, Proc. Roy. Soc. Lond. A 315 (1970) 339.

BetkoV., HlásnikI., a PolákMMapovanie stacionárskych magnetických polí vo veľkých objemoch pomocou Hallových sond, Slaboproudý obzor 31 (1970) 117.

CesnakL. and KokavecJ.: Vyšetrenie magnetickej indukcie v supravodivom magnete pomocou feromagnetických nástavcov v zariadení na merania supravodičov, Čs. čas. pro fyziku A 20 (1970) 5.

CesnakL. and KokavecJ.: Zvýšenie magnetickej indukcie v supravodivom magnete pomocou feromagnetických nástavcov v zariadení na merania supravodičov, Elektrotechn. čas. 21 (1970) 55.

ČervenákJ., Živčáková, A., and BuchJ.: Structures and electrical properties of InSb thin films prepared by plasmatic sputtering, Czechoslov. J. Phys. B 20 (1970) 84.

ČervenákJ.: Dependence of the electrical conductivity on the electric field in fine-crystalline InSb thin films, Thin Solid Films 5 (1970) 277.

HlásnikI.: Macroscopis phenomenological electrodynamics of type II superconductors, Elektrotechn. čas. 21 (1970) 281.

Goncharov, I.N., Su, H.Z., and ChovanecF.: An investigation of heat transfer from thin cylinders to liquid helium, Cryogenics 10 (1970) 316.

Goncharov, I.N., Su, H.Z., a ChovanecF.: Častično stabilizovannaja sverchprovoďaščaja magnitnaja sistema s optimizovanym pitaniem, Pribory i techn. eksperim. (1970) 205.

ChovanecF.: K meraniu Hallovej konštanty a phyblivosti v polovodičových termomateriáloch pomocou napäťového komparátora, Elektrotechn. čas. 21 (1970) 45.

JanšákL.: Cryostat and superconducting solenoids, Czechoslov. J. Phys. A 20 (1970) 100.

JanšákL.: Low temperature semiconductuctors thermometers with small magnetoresistance, Czechoslov. J. Phys. A 20 (1970) 241.

JergelM. and HlásnikI.: The anisotropy of Nb3Sn superconducting tape and its effect on the performance of superconducting magnets, Cryogenics 10 (1970) 323.

JergelM., Hechler, K., and Stevenson, R.: The effects of forced circulation on heat transfer with liquid helium in narrow chanels, Cryogenics 10 (1970) 413.

JergelM. and Stevenson, R.: Heat transfer to liquid helium in narrow channels with laminar and turbulent flow, Applied Phys. Lett. 12 (1970) 125.

KokavecJ. a SchilderJ.: Použitie analógovo-počtovej metódy na výpočet elektrického a prúdového poľa v Hallovom generátore, Elektrotechn. čas. 21 (1970) 3.

KordošP.: Diffusion and solubility of thermally induced acceptors in Indium Antimonide, Fyzik. čas. 20 (1970) 220.

KružliakJ. a kol.: Technológia I.. Bratislava: Alfa 1970. 254s.

LubyŠ., Lovjagin, R.N., Doshsikova, N., Aleksandrov, L.N., and ČervenákJ.: Temperature and fregmency dependencies of the effective density of surface states at silicon nitrides interface, Solid State Electr. 13 (1970) 1097.

LubyŠ., ČervenákJ. a SchilderJ.: Zavisimosť kristalličeskoj struktury i podvižnosť nositelej zarjada v tonkich plenkach Ge ot energii kondenzirujuščichsja atomov, Fizika tv. tela 12 (1970) 1297.

Henrich, H., Kuchar, F., and MěřínskyK.: Low density of injected plasma in p-type InSb, J. Applied Phys. 41 (1970) 296.

PolákM. and HlásnikI.: Planar Hall effect in heavy dooped n-InSb and its influence on the measurement of magnetic field component with Hall generators at 4.2K, Solid State Electr. 13 (1970) 219.

SchilderJ.: Solution of the Hall field boundary value problem by Fourier series, Aplikace matem. 15 (1970) 106.

TakácsS.: A theory of the resistive state of extremely inhomogeneous type II superconductors and the electron band model, Czechoslov. J. Phys. B 20 (1970) 21.

Ullmaier, H., Papastaikoudis, K., TakácsS., and Schilling, W.: Pinning of flux lines in superconducting Nb due to point defects, Phys. Status Solidi 41 (1970) 671.

Ullmaier, H., Papastaikoudis, C., TakácsS., Schilling, W.: Pinning of flux lines in superconducting niobium, J. Low Temp. Phys. 12 (1970) 369.

1969

CesnakL. and KokavecJ.: Some remarks on the VI characteristics of compound superconductors, Cryogenics 9 (1969) 376.

ČervenákJ.: Space charged limited electric currents in thin-film metal-InSb-metal structures, Czechoslov. J. Phys. B 19 (1969) 8.

ČervenákJ., Aleksandrov, L.N., Lovjagin, R.N., and Krivorotov, E.A.: Growth mechanism and some physical properties of silicon nitride thin films prepared by reactive sputtering in nitrogen, J. Vacuum Sci Technol. 6 (1969) 605.

ČervenákJ., Aleksandrov, L.N., Lovjagin, R.N., and Krivorotov, E.A.: Some physical properties of Si–Si3N4 interfaces and silicon nitride thin films prepared by reactive sputtering in nitrogen , J. Vacuum Sci Technol. 6 (1969) 938.

HlásnikI. and CesnakL.: Magnetic flux concentration in bulk bellow superconducting cylinders, Cryogenics 9 (1969) 95.

ChovanecF.: The low temperature Hall effect amplifiers, Cryogenics 9 (1969) 11.

Gončarov, J.U., Hvan, Z.S. a ChovanecF.: Investigation of heat transfer from five cylinder to liquid He I.. Preprint SÚJV P8-4558 (1969).

JanšákL.: A semiconductor liquid helium level inducator, Czechoslov. J. Phys. A 19 (1969) 412.

KordošP.: Deep acceptor level in heat treated indium antimonide, Phys. Status Solidi 33 (1969) K129.

LubyŠ.: Deposition of n-type germanium films by asymetric A.C. sputtering, Thin Solid Films 4 (1969) 81.

LubyŠ. a SchilderJ.: Energetické pomery pri naprašovaní tenkých vrstiev indium-antimonidu v tlejivom výboji, Čs. časopis ro fyziku A 19 (1969).

LubyŠ. a SchilderJ.: Amorfné tenké vrstvy InSb pripravené katódovým naprašovaním a asymetrickým cyklom, Čs. časopis ro fyziku A 19 (1969).

MarcinM.: Vlastnosti magnetoodporových sond pripravených naparovaním InSb vo vákuu, Elektrotechn. čas. 20 (1969) č. 8.

PolákM.: Planar Hall effect in heavy doped n-InSb and its influence on the measurement of magnetic field components with Hall generators at 4,2ºK., Solid-State Electr. 12(1969)

PolákM.: Critical parameters of thin diffusion Nb3Sn layers, Czechoslov. J. Phys. B 19 (1969) 1359.

TakácsS.: Der Einfluss der Metallbedeckung auf die supraleitenden Eigenschaften von dünnen Zylinder, Czechoslov. J. Phys. B 19 (1969) 1366.

1968

MěřínskyK., BetkoJ., MorvicM., and KordošP.: Über dieelektrischen eigenschaften von Ge-Magnetodioden, Solid State Electr. 11 (1968) 187.

BezákV.: Path representations of the quantum-mechanical energy-level density, Proc. Cambridge Phil. Soc. 64 (1968) 787-793.

BezákV. and Krempaský, J.: A phenomenological theory of the thermal conductivity of thin films, Czechoslov. J. Phys. B 18 (1968) 1264.

TakácsS.: The critical parameters of thin type II superconductor cylinder coated with normal metal, Phys. Lett. A 28 (1968) 349.

1967

BetkoJ., HlásnikI., and MěřínskyK.: Ge-Magnetodioden in flüssigem Helium, Z. Naturforschung 22a (1967) 2121.

KordošP.: Heat treatment of InSb crystals with different dislocation densities, Phys. Status Solidi 22 (1967) K59.

SchilderJ.: Problems in the production of thin films by chemical combination, Vacuum 17 (1967) 336.

TakácsS.: Die Entstehung der Flusswirbel im Typ II Supraleiter, Z. Phys. 199 (1967) 495.

TakácsS.: Der Flusseintritt in Supraleiter II. Art, Phys. Status Solidi 21 (1967) 709.

1966

BezákV.: The generate semiconducting thin films I, J. Phys. Chem. Soc. 27 (1966) 815.

BezákV.: The generate semiconducting thin films II, J. Phys. Chem. Soc. 27 (1966) 821.

ČervenákJ.: Rozbor teplotných závislostí Hallovej konštanty pohyblivosti nositeľov náboja a vodivosti v katódovo naprašovaných tenkých vrstvách InSb, Elektrotechn. čas. 17 (1966) 432.

HlásnikI.: Remarks on the dependence of galvanomagnetic parameters on magnetic field strenght in HgTe and CdxHg1-xTe at low temperature, Physica Status Solidi 13(1966) K61.

HlásnikI. and KokavecJ.: Hall generator in homogeneous field and the dipole notion of the Hall effect, Solid State Electr. 9 (1966) 585.

HlásnikI., PolákM., and ChovanecF.: Measurement of the magnetic field at low by Hall generators, Cryogenics 6 (1966) 89.

HlásnikI.: O napäťovej citlivosti megnetoodporových sond, Elektrotechn. čas. 17 (1966) 321.

KordošP.: p-n priechody v InSb pripravené termospracovaním, Elektrotechn. čas. 17 (1966) 275.

MěřínskyK. a BetkoJ.: Magnetodiódový jav v Ge diódach pri 77°K, Elektrotechn. čas. 17 (1966) č. 9.

MěřínskyK. a MorvicM.: Meranie priebehu koncentrácie aktívnych prímesí v difúznych vrstvách pomocou Hallovho javu, Elektrotechn. čas. 17 (1966) 93.

PolákM. a ChovanecF.: Topografia pulzných magnetických polí pomocou Hallových sond , Elektrotechn. čas. 17 (1966).

Dementjev, E.D., Issinskij, I.B., Kulakova, E.M., Myznikov, K.P., PolákM. i ChovanecF.: Izmerenije topografii magnitnovo polja sinchronfazotrona OISaI datčikami Cholla . Preprint SÚJV Dubna 1966.

ŠtofanikF.: K problému aplikácie Hallových sond vo vysokofrekvenčných zariadeniach, Elektrotechn. čas. 17 (1966) č. 4.

VysočanskýM., OndrišL., NagyL., Lehotay, E., Mukhin, S.V., Rikhvizki, S.V., Semenyushkin, I.N., and Raus, I.: Examination of the vúvet photomultipliers type 61 PK 412 (spec.) in a high frequency voltage control regime, Nuclear Instrum. Methods 41 (1966) 157-160.

1965

BetkoJ.: Príspevok k rozboru presnosti merania magnetického poľa kvadrupólových šošoviek pomocou Hallových generátorov, Elektrotechn. čas. 16 (1965) 85.

BetkoJ., HlásnikI., PolákM. i Puzjak, I.: Izmerenije magnitnych polej v elementoch ionno-optičeskoj sistemy antipronitonovo kanala na 5GeV. Preprint SÚJV Dubna, P-1945, Dubna 1965.

ČervenákJ.: Problematika prípravy tenkých vrstiev InSb z hľadiska najvýhodnejších galvanomagnetických vlastností, Slaboproudý obzor 26 (1965) 544.

HlásnikI.: Influence of carrier concentration gradients and mobility gradients on galvanomagnetic effects in semiconductors, Solid State Electronics 8 (1965) 461.

HlásnikI. a SchilderJ.: Eiflaus der Anisotropie kohlen-stoffhaltigen Stoffe auf die Grösse des Stromenge und Querwiderstandes von Bürsten elektrischer Maschinen. In: Vörtrage – 2. Inter. Tagung über elektrische Kontakte. Graz: Technische Hochschule 1965.

HlásnikI., KrempaskýL. a PolákM.: Supravodivý magnet, Elektrotechn. čas. 16 (1965) 559.

HlásnikI., ChovanecF., KružliakJ., Litomiský, M., PolákM., Ružička, J., and ČabelkaD.: Einige Bemerkungen zur Technologie und zu Eigenschaften von Nb3Sn , Monatsberichte DAW 10/11 (1965) 800.

HlásnikI., ChovanecF., and PolákM.: Messung magnetischer Felder bei tiefen Temperature mit Hilfe von Hall-Generator , Monatsberichte DAW 10/11 (1965) 804.

KorbellJ. a KokavecJ.: Výkonový generátor obdĺžnikového priebehu so zenerovými diódami, Elektrotechn. čas. (1965) č. 10.

KordošP., HlásnikI. a MěřínskyK.: Merač magnetického poľa Hallovou sondou InAs, Měřící technika 14 (1965).

MěřínskyK.: Tunelová dióda z polovodičovej zlúčeniny InSb, Elektrotechn. čas. 16 (1965) 52.

MěřínskyK. a KordošP.: Usporiadanie Hallovej sondy vzhľadom na potlačenie termonapätia, Elektrotechn. čas. 15 (1965) 98.

VysočanskýM., Mukhin, S.V., Rikhvizki, S.V., Semenyushkin, I.N., a Foltín, I.: FEU-schema sovpadenij nanosekundnovo diapazona, Pribory i technika eksperimenta (1965) č. 2.

VysočanskýM., Muchin, S.V. i Richvisky, S.V.: Ispytanie FEU-36 v režime upravlenija vysokočastotnym napraženiem f=150MHz.. Preprint SÚJV 1976 (1965).

VysočanskýM., NagyL. a OndrišL.: Primenenie upravliajemovo fotoumožiteľa v kačestve elementa otbora sovpadlenij nanosekundovo dispazona.. Preprint SÚJV 2203 (1965).

1964

BetkoJ., HlásnikI., PolákM. i Puzjak, I.: Razbor odnoj schemy dľa magnitnych izmerenij pri pomošči datčikov cholla. Preprint SÚJV Dubna, R-1689, Dubna 1964.

HlásnikI. a PolákM.: Teplotná závislosť Hallových generátorov a jej kompenzácia, Elektrotechn. čas. 15 (1964) 345.

1963

ČervenákJ. a MarcinM.: Naparované Hallove sondy z antimonidu india, Slaboproudý obzor 24 (1963) 8.

ČervenákJ. a MarcinM.: Problematika Hallových generátorov pripravovaných naparovaním vo vákuu, Elektrotechn. čas. 14 (1963) 300.

1962

KorbellJ.: Tranzistorový merač vodivosti vody, Elektrotechn. čas. 17 (1961) č. 10.

1961

HlásnikI. a PolákM.: Linearita Hallových generátorov , Měřící technika 17 (1961).

HlásnikI. a MěřínskyK.: Dvojsonda – trojsonda, polovodičové prvky na súčasné meranie dvoch resp. troch zložiek vektora magnetickej indukcie, Elektrotechn. čas. 17(1961) 447.

HlásnikI. a SchilderJ.: Riešenie potenciálnych polí v anizotropnom prostredí, Elektrotechn. čas. 12 (1961) 65-71.

HlásnikI. a SchilderJ.: Vplyv anizotropie uhlíkatých materiálov na veľkosť úžinového odporu pri kefách elektrických strojov, Elektrotechn. čas. 12 (1961) 129-144.

HlásnikI., KokavecJ. a SchilderJ.: Homogenita magnetického poľa vo vzduchovej medzere magnetu s valcovými pólovými nástavcami, Elektrotechn. čas. 13 (1961) 342-352.

1960

HlásnikI. a SchilderJ.: Prúdové pole pod kefami v rýchle rotujúcich krúžkoch, Elektrotechn. čas. 11 (1960) 27-40.

1959

Cesnak, L., and MěřínskyK.: Využitie Hallových sond na vyšetrenie magnetického poľa vo vzduchovej medzere otáčivých elektrických strojov, Elektrotechn. obzor 48(1959) 485.

DillnbergerK.: Kanálové voliče. Bratislava: SVTL 1959.

1957

KožehubaJ.: Televízny poradca. Bratislava: SVTL 1957.