Impakt faktory a Kvartily pre r. 2022

Ako zistiť Kvartil časopisu?
JCR – v databáze WOS zadáte v Search názov časopisu, z Indexu si vyberiete možnosť Publication Name, vo výstupe kliknete na názov časopisu, ukáže sa informačná tabuľka s IF aj Kvartilom (v rámci SAV bolo dohodnuté, že sa berie do úvahy vyšší)
SJR (Scimago)

Výber najčastejšie používaných:

 

Názov časopisu IF Q JCR Q SJR 

Acta Physica Polonica A

0,7

4

4

Applied Physics A

2.7

2

2

Applied Physics Letters

4

2

1

Applied Physics Express

2,3

3

2

Applied Surface Sci

6.7

1

1

Cryogenics

2.1

3

2

Electronics Letters

1.1

4

3

IEEE Electron Device Lett.

4.9

2

1

IEEE Trans. Applied Supercond.

1.8

3

2

IEEE Trans. on Electron Devices

3.1

2

2

IEEE Trans. on Magnetics

2.1

3

2

Japan. J. Applied Phys.

1.5

4

3

J. Alloys Compounds

6,2

1

1

J. Applied Physics

3,2

2

2

J. Crystal Growth

1.8

3

2

J. Electrical Engn.

0,8

4

3

J. Electrochemical Society

3,9

2

1

J. Instrument.

1,3

4

2

J. Magnetics & Magn. Materials

2,7

3

2

J. Materials Research

2.7

3

2

J. Micromechanics & Microengn.

2.3

3

2

J. Phys. – Cond. Matter

2,7

3

2

J. Phys. D – Appl. Phys.

3,4

2

2

J. Superconductivity Novel Magnetism

1,8

3

3

J. Vacuum Sci & Techn. A

2,9

2

2

J. Vacuum Sci & Techn. B

1,4

4

2

Materials Sci & Engn. B

3.6

2

2

Materials Sci in Semicond. Process.

4.1

2

1

Microelectronic Engn.

2,3

3

2

Microelectronics Inter.

1,1

4

4

Microelectronics J.

2.2

3

2

Microelectronics Reliab.

1,6

4

2

Nuclear Instr. & Methods A

1,4

3

1

Nuclear Instr. & Methods B

1,3

3

2

Physica C

1.7

3

2

Physica E

3.3

2

2

Physical Rev. B

3.7

2

1

Physical Rev. Letters

8,6

1

1

Physica Status Solidi A

2

3

2

Physica Status Solidi B

1,6

4

3

Physica Status Solidi R

2.8

2

2

Rev. Sci Instruments

1,6

3

2

Scientific Reports

4.6

2

1

Semicond. Sci & Techn.

1.9

3

2

Sensors & Actuators A

4.6

1

1

Sensors & Actuators B

8.4

1

1

Solid-State Electronics

1.7

3

2

Superconductor Sci & Technol.

3,6

2

1

Superlattice & Microstructures

3.1

2

2

Surface Sci

1.9

3

2

Surface & Coatings Technol.

5.4

1

1

Thin Solid Films

2.1

3

2

Vacuum

4

2

1