Konferencie

2016
2014
2012
 • ASDAM ’12, 11. – 15. 11. 2012, Smolenice
2010
2009
2008
2007
 • 12th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy (EW-MOVPE 07), June 3 – 7, 2007, Bratislava Seminár Centra excelentnosti CENG SAV, 11. – 12. 10. 2007, Smolenice
2006
2005
2004
2002
 • SIMC-XII-2002, 12th Semiconducting & Insulating Materials Conf. 30.. 6. – 5. 7. 2002, Smolenice
 2001
 • Workshop on Patterning of Thin Oxide Films
 • 5thAutumn School on X-Ray Scattering from Surfaces and Thin Layers. 12. – 15. 9. 2001, Smolenice
 2000
 • 3th Inter. EuroConf. on Advanced Semiconductor Devices & Microsystems – ASDAM 2000.
 • Workshop on Mesoscopic Electronics
1999
 • 4th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces & Thin Layers. 22. – 25. 9., Smolenice
1998
 • ASDAM ’98 2nd Inter. Conf. on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. Smolenice
1997
 • NATO ARW „Optical Resonators“. 1. – 5. 7. 1997, Smolenice
 • NATO ARW „Heterostructure Epitaxy & Devices – HEAD 97“. 12. – 16. 10., Smolenice
 • 3th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces & Thin Layers. 1. – 4. 10., Smolenice
1996
 • Physics & Technology of HTS – HTSC-IV. 21. – 27. 7.
 • 8th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 96. 4. – 7. 8., Smolenice.
 • ASDAM ’96 1st Inter. Conf. on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 20. – 24. 10., Smolenice
1995
 • Heterostructure Epitaxy & Devices – HEAD 95. 15. – 19. 10., Smolenice
 • Slovensko-český seminár o supravodivosti. 26. – 27. 9., Bratislava
1994
 • 7th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 94. 6. – 10. 6., Smolenice
1993
 • Heterostructure Epitaxy & Devices – HEAD 93. 17. – 21. 10., Smolenice
1991
 • AC superconductor and devices. 18. – 22. 3., Smolenice
 • 2nd Czecho-Slovak-Italian Symposium on Superconductivity. 15. – 16. 5., Smolenice
 • 6th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 91. 20. – 24. 5., Smolenice
1986
 • 4th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 86. Smolenice
1982
 • Seminár RVHP Vlastnosti supravodivých materiálov. 21. – 25. 6., Vozokany
1980
 • Dielektrické tenké vrstvy pre polovodičové štruktúry a súčiastky. 17. 4., Bratislava
 • Výskum kritických prúdov a strát v supravodičoch v závislosti od smeru a veľkosti magnetickej indukcie. 14. – 24. 4., Bratislava
 • Seminár a porada vládnych zmocnencov pre DP MIO RVHP I-11. 6. – 12. 10., Smolenice
1979
 • Seminár Význam a využitie slnečnej energie. 3. 10., Bratislava
1978
 • Seminár RVHP Výskum charakteristík dielektrických materiálov čs. výroby. 20. – 25. 11., Bratislava
 • Konferencia RVHP Zariadenie systémov kryogénneho zabezpečenia supravodivých a kryorezistívnych liniek prenosových vedení a elektrických strojov so supravodivým vinutím. 12. – 16. 5., Bratislava
 • Integrované obvody io MIS ´78. 2. – 4. 10., Smolenice
 • I. čs. konf. o integrovanej optike INOP ´78. 6. – 10. 11., Štrbské Pleso
1977
 • III. čs. konf. o GaAs a príbuzných polovodičových zlúčeninách. Smolenice
 • VI. Inter. Conf. on Magnet Technology. Bratislava
 • 1. čs. sympózium o Josephsonových javoch a ich využití. Pezinok
 • Technický seminár RVHP Výskum, vlastnosti supravodivých materiálov. 28. 11. – 2. 12., Bratislava
1975
 • XIV. medzinár. konf. krajín RVHP o fyzike a technike nízkych teplôt. Bratislava
1974
 • IV. čs. konf. o tenkých vrstvách. 16. – 20. 9., Tatranská Lomnica
 • Čs. seminár Fyzika povrchu polovodičov
1973
 • I. čs. konf. o príprave a použití GaAs a príbuzných zlúčenín v elektrotechnike a elektronike. 11. – 13. 6., Smolenice
1969
 • Medzinár. kolokvium o aplikovanej supravodivosti. 23. – 27. 6., Smolenice