Priemyselní partneri

Kontraktový – zmluvný výskum

Partner

Aktivity

AIRBUS UpNext (Francúzsko)

meranie striedavých strát v supravodivých motoroch pre vodíkovo-elektrické lietadlá

GSI Darmstadt (Nemecko)

analýza použiteľnosti vysokoteplotných supravodičov

RHP Technology GmbH (Rakúsko)

meranie rezistivity vysokoodporových vzoriek SiC

European X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH (Nemecko)

Hallove senzory pre kryogénne teploty

Forschungszentrum Jülich GmbH (Nemecko)

Hallove senzory pre kryogénne teploty

Victoria Univ. Wellington, Fabrum Solutions Ltd., SuperPower Inc.

Computer modelling of 1 MVA and 40 MVA full superconducting transformers

Projekty aplikačného typu

 

Projekt

Priemyselný partner

Aktivity

SCARLET – Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku
Typ projektu: Horizont Európa-101075602
Trvanie: 09/2022 – 02/2027

Vision Electric Super Conductors (VESC), ASG Superconductors, Nexans (France a Nemecko)

Návrh a modelovanie správania supravodivých káblov pre jednosmerný prenos elektrického prúdu.

EURIGAMI – Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia
Typ projektu: EDF 101102983
Trvanie: 12/2022 – 12/2026

THALES (Francuzsko, Holandsko), United Monolithic Semiconductors GmbH, Hensoldt Sensors GmbH (Nemecko), United Monolithic Semiconductors S.A.S., Synergie Cad Group (Francuzsko), Elettronica S.p.A., MEC – Microwave Electronics For Communications S.R.L. (Taliansko), Airbus Defence and Space S.A., Indra Sistemas S.A. (Španielsko), Circuits Integrated Hellas IKE (Grécko), SAAB Aktiebolag (Švédsko)

to grow its capabilities and to make an important step forward towards advanced multifunction and highly robust electronic systems for future defense systems

ATOSENS – 3D tlač atomárnych vrstiev ako nová paradigma pre múdru senzoriku
Typ projektu: M-ERA.NET Joint Call 2022 10418
Trvanie: 6/2023 – 5/2026

ATLANT 3D Nanosystems Aps (Dánsko)

prototyp smart vodíkového senzora na báze Pt/TiO2 s nízkou spotrebou a s nízkoúrovňovým spracovaním dát v seznore (in-sensor), vyrobený pomocou ALAM

NANOMAT – Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky
Typ projektu:Horizont Európa-101091433
Trvanie: 12/2022 – 11/2025

THALES (Francuzsko), Circuits Integrated Hellas IKE (Grécko), Berliner Nanotest Und Design GmbH (Nemecko), Blue Synergy S.L. (Španielsko), RF Microtech S.R.L. (Taliansko)

I.FAST – Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Typ projektu: Horizont 2020-101004730
Trvanie: 05/2021 – 04/2025

RHP Technology GmbH (Austria), Bergoz Instrumentation (Francuzsko), Bilfinger Noell GmbH, Barthel HF-Technik GmbH, Deutsches Elektronen-Synchrotron Desy, Gsi Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH (Nemecko), Piccoli S.r.l., CO.ME.B. S.R.L., Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Kyma S.p.A. (Taliansko), Cyclomed Technologies S.L., Elytt Energy S.L., Nanoker Research S.L. (Španielsko), Scanditronix Magnet AB (Švédsko), Diamond Light Source Ltd., MD Technologies Ltd. (Anglicko)

Spolupráca na vývoji rezonančných dutín a okrúhlych káblov pre urýchľovače s využitím supravodičov.

SuperEMFL – Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Typ projektu:Horizont2020-951714
Trvanie: 01/2021 – 12/2024

THEVA Dunnschichttechnik GmbH, Bilfinger Noell GmbH (Nemecko), Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd. (Anglicko)

Splupráca na vývoji vylepšeného supravodivého magnetu pre dosahovanie vysokých magnetických polí v European High Magnetic Field Laboratory Grenoble.

ATOPLOT – 3D ploter na báze nanášania po atómových vrstvách
Typ projektu:
Horizont 2020950785
Trvanie: 05/2020 – 04/2022

ATLANT 3D Nanosystems APS (Dansko), SEMPA Systems GmbH (Nemecko)

Improve the capabilities of the ATLANT3D Nanofabricator for 3D nanoprinting technology

ARIES – Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Typ projektu:Horizont2020-730871
Trvanie: 05/2017 – 04/2021

RHP Technology GmbH, Ion Beam Applications SA (Rakusko), Bruker HTS GmbH, Deutsches Elektronen-Synchrotron Desy, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Helmholtz-Zentrum Berlin Fur Materialien Und Energie GmbH (Nemecko)  

Spolupráca na vývoji rezonančných dutín pre urýchľovače s využitím supravodičov.

Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia – SUPRAPOWER
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 01/2012 – 12/2016

Oerlikon-Leybold Vacuum GmbH, ACCIONA Windpower, Columbus Superconductor Spa

Bola vyvinutá nová architektúra pre kompozitné supravodiče.

Mikrovlnná a terahertzová metrológia pre národnú bezpečnosť
Typ projektu: EMRP
Trvanie: 06/2012 – 05/2015

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, SLT Sensor- und Lasertechnik GmbH

V malých sériách boli vyvinuté a vyrobené terahertzové radiačné detektory (bolometre).

Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov – EUROTAPES
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 09/2012 – 02/2017

Bruker HTS GmbH, Nexans, THEVA, Oxolutia, DNano

Spolupráca s európskymi priemyselnými partnermi viedla k vývoju supravodivých pások.

Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu – HiPoSwitch
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 09/2011 – 02/2015

EpiGaN, AIXTRON

Bol vyvinutý a transferovaný inovatívny design a technológia normally-off GaN tranzistorov pre Ferdinand-Braun Institut

Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov na báze pásky s YBCO pokrytím vhodného pre použitie v elektrických sieťach – ECCOFLOW
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 08/2010 – 07/2013

RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH, Endesa Distributión Eléctrica S.L., A2A RETI Elettriche S.p.A., Nexans, Východoslovenská energetika A.S (VSE)

Participácia na dizajne Fault Current Limiter module, zariadení vyrobenom industriálnym partnerom Nexans.