Priemyselní partneri

Kontraktový – zmluvný výskum

Partner

Aktivity

AIRBUS UpNext (Francúzsko)

meranie striedavých strát v supravodivých motoroch pre vodíkovo-elektrické lietadlá

GSI Darmstadt (Nemecko)

analýza použiteľnosti vysokoteplotných supravodičov

RHP Technology GmbH (Rakúsko)

meranie rezistivity vysokoodporových vzoriek SiC

European X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH (Nemecko)

Hallove senzory pre kryogénne teploty

Forschungszentrum Jülich GmbH (Nemecko)

Hallove senzory pre kryogénne teploty

Victoria Univ. Wellington, Fabrum Solutions Ltd., SuperPower Inc.

Computer modelling of 1 MVA and 40 MVA full superconducting transformers

Projekty aplikačného typu

Projekt

Priemyselný partner

Aktivity

Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu – HiPoSwitch
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 09/2011 – 02/2015

EpiGaN, AIXTRON

Bol vyvinutý a transferovaný inovatívny design a technológia normally-off GaN tranzistorov pre Ferdinand-Braun Institut

Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo pobrežia – SUPRAPOWER
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 01/2012 – 12/2016

Oerlikon-Leybold Vacuum GmbH, ACCIONA Windpower, Columbus Superconductor Spa

Bola vyvinutá nová architektúra pre kompozitné supravodiče.

Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov – EUROTAPES
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 09/2012 – 02/2017

Bruker HTS GmbH, Nexans, THEVA, Oxolutia, DNano

Spolupráca s európskymi priemyselnými partnermi viedla k vývoju supravodivých pások.

Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov na báze pásky s YBCO pokrytím vhodného pre použitie v elektrických sieťach – ECCOFLOW
Typ projektu: 7th RP EU
Trvanie: 08/2010 – 07/2013

RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH, Endesa Distributión Eléctrica S.L., A2A RETI Elettriche S.p.A., Nexans, Východoslovenská energetika A.S (VSE)

Participácia na dizajne Fault Current Limiter module, zariadení vyrobenom industriálnym partnerom Nexans.

Mikrovlnná a terahertzová metrológia pre národnú bezpečnosť
Typ projektu: EMRP
Trvanie: 06/2012 – 05/2015

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, SLT Sensor- und Lasertechnik GmbH

V malých sériách boli vyvinuté a vyrobené terahertzové radiačné detektory (bolometre).