Publikačná činnosť

Ščepka, Tomáš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • KRYLOV, Sergei** – KALMYKOVA, Tetiana – ŠČEPKA, Tomáš – CAMBEL, Vladimír. Magnetic nanostructures with defined magnetic states fabricated by focused ion beam. In Results in Physics, 2024, vol. 60, art. no. 107669. (2023: 4.4 – IF, Q1 – JCR, 0.69 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2211-3797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2024.107669 (APVV 19-0311. VEGA 2/0168/22) Typ: