Spolupráca

Inštitúcia

Aktivity

Karlsruhe Institute of Technology (Prof. W. Goldacker)

Modelovanie vlastností supravodičov
Supravodivé káble pre vinutia magnetov

Lab. Electromagnetics,
Tampere Univ.Technol. (Dr. A. Stenvall)

Vlastnosti supravodičov vo vinutiach

Twente Univ., Enschede (Dr. M. Dhalle)

Charakterizácia supravodičov

IFW (DAAD), Drážďany (Dr. W. Haessler)

MgB2 supravodiče s vysokými prúdovými hustotami

Columbus Superconductors, Janov (Dr. M. Tropeano)

MgB2 supravodiče

Nexans Superconductors

Supravodivé káble

High Pressure Research Center of PAS, Varšava

Technológia kompozitných supravodičov

Grup d’Electromagn, Dept. de Fïsica, Univ Autonoma Barcelona

Elektromagnetické vlastnosti vysokoteplotných supravodičov

Ist. Nazionale di Fisica Nucleare, Janov

Striedavá susceptibilita supravodičov

Blackett Lab., Imperial College, Londýn

MgB2 supravodiče

Materials Depart. and Clarendon Lab. Oxford Univ.

Supravodivé magnety