Laboratóriá

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. ako člen Centra aplikovaného výskumu (CAV) disponuje technologickými laboratóriami pre rast tenkých vrstiev polovodičov, supravodičov, dielektrík a kovov (v oblasti nano až mikrometrov), ich tvarovanie pomocou planárnej technológie a celý rad diagnostických metód pre výskum ich štruktúrnych, optických a elektrických vlastností. Ďalej disponuje technológiami pre prípravu a elektrickú charakterizáciu supravodivých káblov.

Väčšia časť laboratórií sa nachádza priamo v sídle ústavu (Bratislava, Dúbravská cesta 9), časť je umiestnená na detašovanom pracovisku v Piešťanoch ( Vrbovská cesta 110).

Laboratória slúžia primárne na realizáciu výskumných aktivít ústavu ako aj tréningové a školiace aktivity a sú v prevažnej miere prístupné aj pre záujemkyne a záujemcov mimo SAV.