O oddelení

Vedúci: Dr. rer. nat. Hulman Martin

Zástupca vedúceho: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.;

   Oddelenie sa zaoberá teoretickým a experimentálnym štúdiom efektov, vyskytujúcich sa v rôznych nanorozmerných materiálových systémoch, štruktúrach a súčiastkách.

Hlavné oblasti výskumu:

Ďalšie oblasti výskumu:

  • Teória transportu v mezoskopických vodičoch a izolátoroch
  • Elektrónová litografia pre nanorozmerné štruktúry a súčiastky

Pracovníci oddelenia (zoznam):