Oddelenia

Štruktúra oddelení sa mení spolu s vývojom ústavu. Kým v r. 1961 tvorili ústav 3 výskumné oddelenia, v r. 1994 ich bolo 9, od r. 2015 boli oddelenia spojené do štyroch.

Vedecké oddelenia

Práca vedeckých oddelení je podporovaná hospodárskym, technickým úsekom a informačnými službami knižnice.