Spolupráca

Inštitúcia

Aktivity

Univ. Wien (V. Skákalová)

grafén, grafén oxid

HZB (Katja Hoeflich)

He-FIB

Temple Univ. (M. Iavarone)

2D materiály

Drexel Univ. (G. Karapetrov)

2D materiály, nanomagnetizmus

IHP Frankfurt-Oder (T. Schroeder)

odporové prepínanie

NCTU Taiwan (Tuo –Hung Hou)

odporové prepínanie

Tartu Univ.  Est.(J. Aarik)

ALD technológia

FMFI BA (M. GrajcarA. Plecenik )

nanomagnetizmus

ÚEF SAV (P. Samuely)

fyzika na nanoškále

Danubia Nano Tech

grafén, grafén oxid

Univ. Žilina (M. Klimo)

odporové prepínanie