Linky

Databázy

Prostredníctvom Ústrednej knižnice SAV je pre pracovníčky a pracovníkov SAV zabezpečný prístup k plným textom množstva časopisov z databáz, napr.:
American Physical SocietyEBSCOIOPScienceKnovelNatureScience Magazine OnlineScienceDirectSpringerLink.

Naprieč nimi môžete časopis nájsť vyhľadávačom.

Agentúry

  • Vedecká grantová agentúra – VEGA
  • Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV
  • HORIZON 2020