O oddelení

Vedúci: Ing. Mozola Pavol

Technický útvar (TU) zabezpečuje bezproblémový chod ústavu, dodávky médií, vody, elektrickej energie a kúrenia. Veľmi dôležitou súčasťou je dodávka kvapalného dusíka pre interných aj externých odberateľov. S vedeckými oddeleniami spolupracuje pri výrobe komponentov potrebných pre realizáciu experimentálnych prác.

Oblasti činnosti:

  • Odborné remeselné práce pre realizáciu experimentálnych zariadení a prípravkov, konzultácie technologických postupov (R. Vanek)
  • Údržba elektrických zariadení, realizácia elektrických prípojok pre technologické zariadenia a samostatných sieťových rozvodov (V. Ogrodnik)
  • Údržba vodovodných a kúrenárskych rozvodov, pripojenie chladiacich rozvodov vody k zariadeniam, zváračské práce
  • Upratovanie (Jolana Častková, Kvetoslava Hamburgová)