Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Cambel, Vladimír RNDr., DrSc.
Riaditeľ ElÚ SAV
elekcamb@savba.sk 02/ 5922 2552, 2555
Dehghan, Mohammad
mohammad.dehghan@savba.sk 02/ 5922 2003
Fedor, Ján Ing., PhD
Zástupca riaditeľa pre technickú infraštruktúru ElÚ SAV
elekfedo@savba.sk 02/ 5922 2358
Feilhauer, Juraj Mgr., PhD.
juraj.feilhauer@savba.sk 02/ 5922 2712
Fröhlich, Karol Ing., DrSc.
karol.frohlich@savba.sk 02/ 5922 2641
Hudec, Boris Ing., PhD.
boris.hudec@savba.sk 02/ 5922 2778
Hulman, Martin Dr. rer. nat.
martin.hulman@savba.sk 02/ 5922 2974
Hušeková, Kristína RNDr.
elekhusk@savba.sk 02/ 5922 2311, 2312
Hutár, Peter Mgr., PhD.
peter.hutar@gmail.com 02/ 5922 2480
Kalmykova, Tetiana RNDr., PhD.
elekkalm@savba.sk 02/ 5922 2380
Kotrusz, Peter Mgr., PhD.
peter.kotrusz@savba.sk
Krylov, Sergei , PhD.
sergei.krylov@savba.sk 02/ 5922 2214
Moško, Martin doc. RNDr., DrSc.
elekmoso@savba.sk 02/ 5922 2711
Mošková, Antónia RNDr., CSc.
elekmosk@savba.sk 02/ 5922 2712
Mruczkiewicz, Michal Dr.
michal.mruczkiewicz@savba.sk 02/ 5922 2652
Neilinger, Katarína RNDr., PhD.
katarina.neilinger@savba.sk 02/ 5922 2712
Pecz, Michal Mgr.
michal.pecz@savba.sk 02/ 5922 2171
Precner, Marián Ing., PhD.
marian.precner@savba.sk 02/ 5922 2652
Pribusová Slušná, Lenka RNDr., PhD.
lenka.pribusova-slusna@savba.sk 02/ 5910 4507
Seifertová, Alena
elekseif@savba.sk 02/ 5922 2939, 2019, 2311
Skákalová, Viera doc. Ing., DrSc.
elekskak@savba.sk
Ščepka, Tomáš Ing., PhD.
scepka@gmail.com 02/ 5922 2652
Šoltýs, Ján Ing., PhD
eleksoto@savba.sk 02/ 5922 2652, 2020
Tóbik, Jaroslav Ing., PhD.
jaroslav.tobik@savba.sk 02/ 5922 2712
Vetrova, Iuliia Mgr., PhD.
iuliia.vetrova@savba.sk 02/ 5922 2214