O oddelení

Vedúci: Mgr. Enric Pardo, PhD.

Zástupca vedúceho: Ing. Pavol Kováč, DrSc.

Oddelenie skúma supravodivé vlastnosti materiálov a tiež vyvíja a charakterizuje supravodivé vodiče, káble a cievky pre jednosmerné a striedavé aplikácie.

 

Hlavné oblasti výskumu:

Ďalšie oblasti výskumu:

  • Teória striedavých strát v supravodivých kábloch a vinutiach
  • Štúdium supravodivých vlastností tenkých vrstiev pre supravodivé rádiofrekvenčné urýchľovacie dutiny