Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Ahmad, Faizan Mgr.Phil.
faizan.ahmad@savba.sk 02/ 5922 2059
Arbet, Juraj
juraj.arbet@savba.sk 033/ 3811405
Bennár, Michal Ing.
michal.bennar@savba.sk 02/ 5922 2059
Boháček, Pavol RNDr., CSc.
pavol.bohacek@savba.sk 033/ 3811406
Dérer, Ján
elekder@savba.sk 02/ 5922 2919, 2857
Gál, Norbert Ing., PhD.
norbert.gal@savba.sk 02/ 5922 2059
Gerboc, Michal
gerbocmichal@gmail.com 02/ 5922 2739
Haščík, Štefan RNDr., PhD.
elekhasc@savba.sk 02/ 59411272, 02/ 5922 2956
Hrdá, Jana Mgr.
jana.hrda@savba.sk 02/ 5922 2059
Hrubčín, Ladislav Ing., CSc.
ladislav.hrubcin@savba.sk 02/ 5922 2889
Chromik, Štefan Ing., DrSc.
elekchro@savba.sk 02/ 5922 2339, 2682
Izsák, Tibor Ing., PhD.
tibor.izsak@savba.sk 02/ 5922 2778
Korytár, Dušan RNDr., CSc.
elekdkor@savba.sk 033/ 3811405
Kováčová, Eva Ing.
elekkeva@savba.sk 02/ 5922 2937
Osvald, Jozef Ing., DrSc.
elekosva@savba.sk 02/ 5922 2956
Parsa Saeb, Saviz MSc.
saviz.parsa-saeb@savba.sk
Ryzá, Jana
jana.ryza@savba.sk 02/ 5922 2939, 2937,2470
Sekáčová, Mária Mgr.
sekacova@savba.sk 033/ 3811405
Sojková, Michaela Mgr., PhD.
michaela.sojkova@savba.sk 02/ 5922 2240
Španková, Marianna RNDr., PhD
Vedecká tajomníčka ElÚ SAV
elekmspa@savba.sk 02/ 5922 2339
Talacko, Marcel Ing., PhD.
marcel.talacko@savba.sk 02/ 5922 2059, 2960
Vanko, Gabriel Ing., PhD.
gabriel.vanko@savba.sk 02/ 5922 2739, 2541
Varga, Marian Ing., PhD.
marian.varga@savba.sk 02/ 5922 2739
Zápražný, Zdenko Ing., PhD.
zdenko.zaprazny@savba.sk 033/ 3811405
Zaťko, Bohumír Mgr., PhD
Vedúci oddelenia mikroelektroniky a senzoriky
bohumir.zatko@savba.sk 02/ 5922 2889