Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Ahmad, Faizan Mgr.Phil.
faizan.ahmad@savba.sk 02/ 5922 2059
Arbet, Juraj
juraj.arbet@savba.sk 033/ 3811405
Bennár, Michal Ing.
michal.bennar@savba.sk 02/ 5922 2059
Berek, Dušan Ing.
elekdber@savba.sk 02/ 5922 2008
Blaho, Michal Ing., PhD.
michal.blaho@savba.sk 02/ 5922 2440
Blázyová, Miroslava Mgr.
miroslava.blazyova@savba.sk 02/ 5922 2555
Boháček, Pavol RNDr., CSc.
pavol.bohacek@savba.sk 033/ 3811406
Búran, Marek Ing., PhD.
marek.buran@savba.sk 02/ 5922 2347
Cambel, Vladimír RNDr., DrSc.
Riaditeľ ElÚ SAV
elekcamb@savba.sk 02/ 5922 2552, 2555
Častková, Jolana
Dadhich , Anang MSc., PhD.
anang.dadhich@savba.sk 02/ 5922 2719
Dehghan, Mohammad
mohammad.dehghan@savba.sk 02/ 5922 2003
Dérer, Ján
elekder@savba.sk 02/ 5922 2919, 2857
Dobročka, Edmund doc. RNDr., CSc.
elekdobr@savba.sk 02/ 5922 2311, 54792507
Egyenes, Fridrich Mgr., PhD.
elekfrie@savba.sk 02/ 5922 2003
Eliáš, Peter Ing.
elekelia@savba.sk 02/ 5922 2569, 2695
Fabian, Jozef Ing., CSc
elekfabi@savba.sk 02/ 5922 2658
Fedor, Ján Ing., PhD
Zástupca riaditeľa pre technickú infraštruktúru ElÚ SAV
elekfedo@savba.sk 02/ 5922 2358
Feilhauer, Juraj Mgr., PhD.
juraj.feilhauer@savba.sk 02/ 5922 2712
Fröhlich, Karol Ing., DrSc.
karol.frohlich@savba.sk 02/ 5922 2641
Frolek, Lubomír Ing.
elekfro@savba.sk 02/ 5922 2353
Gál, Norbert Ing., PhD.
norbert.gal@savba.sk 02/ 5922 2059
Gerboc, Michal
gerbocmichal@gmail.com 02/ 5922 2739
Gömöry, Fedor doc. Ing., DrSc.
elekgomo@savba.sk 02/ 5922 2033
Gömöryová, Anna PhDr.
elekanna@savba.sk 0903 919 384
Gregušová, Dagmar RNDr., DrSc.
elekgreg@savba.sk 02/ 5922 2695, 2210, 2009, 2020
Grófova, Iveta
iveta.grofova@savba.sk 02/ 5922 2900
Grujbár, Martin
Správca siete
martin.grujbar@savba.sk 02/ 5922 2919, 2469, 2541
Gucmann, Filip Ing., PhD.
filip.gucmann@savba.sk 02/ 5922 2755
Hamburgová, Kvetoslava
Hasenöhrl, Stanislav Ing.
elekhase@savba.sk 02/ 5922 2440, 2212, 2211
Haščík, Štefan RNDr., PhD.
elekhasc@savba.sk 02/ 59411272, 02/ 5922 2956
Hrdá, Jana Mgr.
jana.hrda@savba.sk 02/ 5922 2059
Hrubčín, Ladislav Ing., CSc.
ladislav.hrubcin@savba.sk 02/ 5922 2889
Hrubišák, Fedor Ing.
fedor.hrubisak@savba.sk 02/ 5922 2171
Hudec, Boris Ing., PhD.
boris.hudec@savba.sk 02/ 5922 2778
Hulman, Martin Dr. rer. nat.
martin.hulman@savba.sk 02/ 5922 2974
Hussain, Arif MSc.
arif.hussain@savba.sk 02/ 5922 2719
Hušek, Imrich Ing.
elekhuse@savba.sk 02/ 5922 2008, 2245, 2030
Hušeková, Kristína RNDr.
elekhusk@savba.sk 02/ 5922 2311, 2312
Hutár, Peter Mgr., PhD.
peter.hutar@gmail.com 02/ 5922 2480
Chouhan, Hemendra MTech.
hemendra.chouhan@savba.sk 02/ 5922 2171
Chromik, Štefan Ing., DrSc.
elekchro@savba.sk 02/ 5922 2339, 2682
Izsák, Tibor Ing., PhD.
tibor.izsak@savba.sk 02/ 5922 2778
Kalmykova, Tetiana RNDr., PhD.
elekkalm@savba.sk 02/ 5922 2380
Keshtar, Javad MSc.
javad.keshtkar@savba.sk 02/ 5922 2171
Kopera, Ľubomír
elekkope@savba.sk 02/ 5922 2008
Korytár, Dušan RNDr., CSc.
elekdkor@savba.sk 033/ 3811405
Kotrusz, Peter Mgr., PhD.
peter.kotrusz@savba.sk
Kováč, Ján Mgr., PhD.
jan.kovac@savba.sk 02/ 5922 2347
Kováč, Pavol Ing., DrSc.
elekkova@savba.sk 02/ 5922 2841
Kováčová, Eva Ing.
elekkeva@savba.sk 02/ 5922 2937
Kozak, Andrii Mgr., PhD.
andrii.kozak@savba.sk 02/ 5922 2777
Krylov, Sergei , PhD.
sergei.krylov@savba.sk 02/ 5922 2214
Kučera, Michal RNDr., PhD
elekkuce@savba.sk 02/ 5922 2448, 02/ 591045
Kúdela, Róbert Ing., CSc.
elekkude@savba.sk 02/ 5922 2448
Kucharovič, Martin Ing.
elekkuch@savba.sk 02/ 5922 2979
Kujovič, Tomáš Ing., PhD.
tomas.kujovic@savba.sk 02/ 5922 2979
Kuzmík, Ján Ing., DrSc.
elekkuzm@savba.sk 02/ 5922 2363
Laurenčíková, Agáta Mgr., PhD.
agata.laurencikova@savba.sk 02/ 5922 2695,2211,2210,2009
Martiš, Peter
elekmart@savba.sk 02/ 5922 2212
Melišek, Tibor Ing.
elekmeli@savba.sk 02/ 5922 2545, 2353
Moško, Martin doc. RNDr., DrSc.
elekmoso@savba.sk 02/ 5922 2711
Mošková, Antónia RNDr., CSc.
elekmosk@savba.sk 02/ 5922 2712
Mozola, Pavol Ing.
elekpamo@savba.sk 02/ 5922 2031
Mruczkiewicz, Michal Dr.
michal.mruczkiewicz@savba.sk 02/ 5922 2652
Nádaždy, Peter Mgr., PhD.
peter.nadazdy@savba.sk 02/ 5479 2507, 02/ 2091 0766
Neilinger, Katarína RNDr., PhD.
katarina.neilinger@savba.sk 02/ 5922 2712
Novák, Jozef doc. Ing., DrSc.
eleknova@savba.sk 02/ 5922 2761
Ogrodnik, Vojtech Mgr.
02/ 5922 2539, 2213
Osvald, Jozef Ing., DrSc.
elekosva@savba.sk 02/ 5922 2956
Pakanová, Martina Mgr.
martina.pakanova@savba.sk 02/ 5922 2555
Pardo, Enric Mgr., PhD.
elekpard@savba.sk 02/ 5922 2949
Parsa Saeb, Saviz MSc.
saviz.parsa-saeb@savba.sk
Pecz, Michal Mgr.
michal.pecz@savba.sk 02/ 5922 2171
Pohorelec, Ondrej Ing., PhD.
ondrej.pohorelec@savba.sk 02/ 5922 2777
Precner, Marián Ing., PhD.
marian.precner@savba.sk 02/ 5922 2652
Pribusová Slušná, Lenka RNDr., PhD.
lenka.pribusova-slusna@savba.sk 02/ 5910 4507
Putiková, Iveta
Ries, Rastislav Ing., PhD.
rastislav.ries@savba.sk 02/ 5922 2979
Rosová, Alica Ing., CSc.
elekroso@savba.sk 02/ 5922 2260
Ružičková, Darina
darina.ruzickova@savba.sk 02/ 5922 2659
Ryzá, Jana
jana.ryza@savba.sk 02/ 5922 2939, 2937,2470
Seifertová, Alena
elekseif@savba.sk 02/ 5922 2939, 2019, 2311
Seiler, Eugen Mgr., PhD
eleksei@savba.sk 02/ 5922 2719
Sekáčová, Mária Mgr.
sekacova@savba.sk 033/ 3811405
Skákalová, Viera doc. Ing., DrSc.
elekskak@savba.sk
Sojková, Michaela Mgr., PhD.
michaela.sojkova@savba.sk 02/ 5922 2240
Soloviov, Mykola Mgr., PhD.
mykola.solovyov@savba.sk 02/ 5922 2697
Stoklas, Roman Ing., PhD.
elekstok@savba.sk 02/ 5922 2569, 2695
Stranovská, Eva Mgr.
eva.stranovska@savba.sk 02/ 5922 2342
Sýkorová, Edita
02/ 5922 2468
Ščepka, Tomáš Ing., PhD.
scepka@gmail.com 02/ 5922 2652
Šimeková, Edita
edita.simekova@savba.sk 02/ 5922 2342, 2658
Šoltýs, Ján Ing., PhD
eleksoto@savba.sk 02/ 5922 2652, 2020
Šouc, Ján Ing., CSc.
eleksouc@savba.sk 02/ 5922 2353, 2020
Španková, Marianna RNDr., PhD
Vedecká tajomníčka ElÚ SAV
elekmspa@savba.sk 02/ 5922 2339
Štefánik, Stanislav
stanislav.stefanik@savba.sk 02/ 5922 2353
Talacko, Marcel Ing., PhD.
marcel.talacko@savba.sk 02/ 5922 2059, 2960
Tančár, Juraj
elektanc@savba.sk 02/ 5922 2348, 2032
Ťapajna, Milan Ing., PhD.
Zástupca riaditeľa ElÚ SAV
milan.tapajna@savba.sk 02/ 5922 2777
Tóbik, Jaroslav Ing., PhD.
jaroslav.tobik@savba.sk 02/ 5922 2712
Tóthová, Iveta
iveta.tothova@savba.sk 02/ 5922 2659
Vanek, Róbert
02/ 5922 2539
Vanko, Gabriel Ing., PhD.
gabriel.vanko@savba.sk 02/ 5922 2739, 2541
Varga, Marian Ing., PhD.
marian.varga@savba.sk 02/ 5922 2739
Vetrova, Iuliia Mgr., PhD.
iuliia.vetrova@savba.sk 02/ 5922 2214
Zajíčková , Mária
02/ 5922 2468
Zápražný, Zdenko Ing., PhD.
zdenko.zaprazny@savba.sk 02/ 5922 2480
Zaťko, Bohumír Mgr., PhD
Vedúci oddelenia mikroelektroniky a senzoriky
bohumir.zatko@savba.sk 02/ 5922 2889
Zofcsáková, Marta Ing.
elekzofc@savba.sk 02/ 5922 2053