O oddelení

Vedúci: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.

 

Oblasti činnosti:

  • Manažérstvo kancelárie riaditeľa, organizovanie a realizácia verejných obstarávaní na ElÚ SAV – elektronické trhovisko, komunikácia s Výskumnou Agentúrou, administrácia projektov (Mgr. M. Blázyová)
  • Zabezpečovanie informačných prameňov, správa knižničného fondu, sledovanie a zverejňovanie publikačnej činnosti pracovníkov ústavu a ohlasov, aktualizácia web-stránky ústavu, agenda doktorandskej výchovy (PhDr. A. Gömöryová)