PhD štúdium

Pre akademický rok 2024/2025 vypisuje Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. témy doktorandských prác pre študijné programy:

 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Elektronika a fotonika
 • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Postup ako sa prihlásiť na štúdium:

 • vybrať si tému zo zoznamu
 • kontaktovať školiteľa
 • pre odbory Elektronika a fotonika a Fyzikálne inžinierstvo je potrebné postupovať podľa pokynov FEI STU. Vytlačenú prihlášku a životopis je potrebné doručiť aj na ElÚ SAV, v.v.i RNDr. Marianne Špankovej, PhD.
 • pre odbor Fyzika kondenzovaných látok a akustika je potrebné doručiť RNDr. Marianne Špankovej, PhD. na ElÚ SAV, v.v.i. prihlášku, životopis a zoznam absolvovaných predmetov v druhom stupni vysokoškolského vzdelania aj s klasifikačnými stupňami. Na prijímací pohovor je tiež potrebné prinieť potvrdenie o ukončení štúdia.

Termín podávania prihlášok: 31. 5. 2024

Termín prijímacieho pohovoru: 21. – 24. 6. 2024

Ďalšie informácie vám poskytne RNDr. Marianna Španková, PhD., vedecká tajomníčka ústavu

7 dôvodov prečo sa prihlásiť na doktorandské štúdium na Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.:

 • práca na moderných technologických, experimentálnych a charakterizačných zariadeniach
 • možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia vedeckých projektov na medzinárodnej úrovni
 • možnosť prezentovať svoje vedecké výsledky na medzinárodnom fóre (napr. účasť na konferenciách, počas návštev a študijných pobytov na školách a v spolupracujúcich pracoviskách a pod.)
 • bezplatné kurzy anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka
 • cenovo výhodné bývanie v ubytovni SAV (v Devínskej Novej Vsi, cca 15 min autobusom od ElÚ SAV) v rekonštruovaných bytoch (cca € 100/mesiac)
 • štipendium
  a) do vykonania dizertačnej (minimovej) skúšky najmenej vo výške 1 025,50 €/mes., je možný ďalší príspevok v prípade zapájania sa do výskumných aktivít vedeckých projektov
  b) po vykonaní dizertačnej (minimovej) skúšky najmenej vo výške 1 194 €/mes., je možný ďalší príspevok v prípade zapájania sa do výskumných aktivít vedeckých projektov
 • finančné odmeny za publikačnú činnosť