2015

Husté supravodivé MgB2 vrstvy pripravná difúznym procesom (IMD)


SEM image of IMD MgB2 single wire torn after cooling down by liquid nitrogen (a) and TEM BF image of MgB2layer (b)

Mikroštruktúra hustých bez pórových vrstiev v jedno-žilových drôtoch pripravených metódou vnútornej difúzie horčíka (IMD) bola analyzovaná. Supravodívá vrstva sa skladá temer z čistej MgB2 fázy s malou objemovou frakciou nano-rozmerných Mg a MgO precipitátov a amorfných nano-kryštalických zrnách bohatých na B. Obsah kyslíka v IMD drôtoch je značne nižší v porovnaní s technológiou PIT (prášok v trubke). Boli pozorované tenké Mg vrstvy na hraniciach doštičkových MgB2 zŕn. Elektrické merania ukázali vysoké kritické prúdové hustoty v MgB2 vrstvách, čo je sľubným faktorom pre ďalšie vylepšenia a tiež možné aplikácie.

Rosová, A., Hušek, I., Kováč, P., Dobročka, E., and Melišek, T.: Microstructure of MgB2 superconducting wire prepared by internal magnesium diffusion process, J. Alloys Comp. 619 (2015) 726-732.
Kováč, P., Hušek, I., Rosová, A., Kulich, M., Melišek, T., Kopera, Ľ., and Brunner, B.: Properties of MgB2 wires made by internal magnesium diffusion into different boron powders, Supercond. Sci Technol. 28 (2015) 095014.
Brunner, B., Windbichler, A., Reissner, M., Kováč, P., and Hušek, I.: Comparison of critical current density and pinning behaviour of mono-core MgB2 wires prepared by different method, J. Supercond. Novel Magn. 28 (2015) 443-446.