Supravodivé materiály a vodiče

Študuje sa príprava a vlastnosti kompozitných vodičov zo supravodivých materiálov (hlavne s MgB2 fázou tvorenou infiltráciou/difúziou Mg do bóru) a to s ohľadom na možnosti ich praktického využitia (elektromagnety, elektrické generátory a motory). Využíva sa široká škála experimentálnych techník na elektro-magnetickú a elektro-mechanickú charakterizáciu vzoriek ako aj modelových vinutí pri nízkych teplotách 4 K – 30 K a magnetických poliach do 12 T.

 

MgB2 drôt s Ti/Al+Al2O3 obalom

 

Rutherfordov (plochý) kábel z MgB2/Ti/Al+Al2O3 drôtov

 

Supravodivá cievka vyrobená „wind-and-react“ procesom z MgB2/Ti/Al+Al2O3 vodiča

Vybrané publikácie za ostatné roky:

Kováč, P., Hušek, I., Pérez, N., Rosová, A., Berek, D., Gelušiaková, B., Kopera, L., Melišek, T., and Nielsch, K.: Structure and properties of barrier-free MgB2 composite wires made by internal magnesium diffusion process, J. Alloys Comp. 829 (2020) 154543.

Kováč, P., Bonura, M., Santra, S., Kopera, L., Rosová, A., Senatore, C., and Hušek, I.: Thermal conductivities and thermal runaways of superconducting MgB2 wires stabilized by an Al+Al2O3 sheath, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 115007.

Kopera, L., Kováč, P., Kováč, J., Melišek, T., Hušek, I., and Berek, D.: Small diameter wind and react coil made of anodised Al-sheathed MgB2 wire, Supercond. Sci Technol. 32 (2019) 105003.

Kováč, P., Hušek, I., Rosová, A., Kulich, M., Kováč, J., Melišek, T., Kopera, L., Balog, M., and Krížik, P.: Ultra-lightweight superconducting wire based on Mg, B, Ti and Al, Sci Reports 8 (2018) 11229.

Kováč, P., Kopera, L., Kováč, J., Hain, M., Melišek, T., Kulich, M., and Hušek, I.: Rutherford cable made of internal magnesium diffusion MgB2 wires sheathed with Al-Al2O3 particulate metal matrix composite, Supercond. Sci Technol. 31 (2018) 015015.

Kováč, P., Balog, M., Hušek, I., Kopera, Ľ., Krížik, P., Rosová, A., Kováč, J., Kulich, M., and Čaplovičová, M.:Properties of near- and sub-micrometre Al matrix composites strengthened with nano-scale in-situ Al2O3 aimed for low temperature applications, Cryogenics 87 (2017) 58–65.

Hušek, I., Kováč, P., Melišek, T., Kulich, M., Rosová, A., Kopera, Ľ., and Szundiová, B.: Superconducting MgB2 wires with vanadium diffusion barrier, Supercond. Sci Technol. 30 (2017) 105008.