2016

Tvarovanie magnetického poľa pomocou kombinácie supravodivých a feromagnetických materiálov

Účinnosť magnetického plášťa vyrobeného z komerčne dostupných materiálov bola testovaná overením jeho schopnosti potlačiť magnetické odozvy kovových a feromagnetických predmetov. Rozsah aplikovaného magnetického poľa bol od 0,1 do 10 mT a frekvencia okolo 50 až 60 Hz. Plášť je tvorený kombináciou vnútornej rúrky z vysokoteplotného supravodiča chladeného pomocou tekutého dusíka a vonkajšej rúrky vyrobenej z MnZn feritového prášku rozptýleného v plastickej hmote. Supravodič vo forme pásikov je navinutý špirálovitým spôsobom na textitovú rúrku. Takáto konštrukcia je sľubná pre prípad, kedy by mal byť v plášti tienený objekt s rozmermi dosahujúcimi niekoľko centimetrov. Účinnosť modelu magnetického plášťa vyrobeného podľa tejto konštrukcie bola preukázaná pozorovaním 20 násobného zníženia magnetickej odozvy kovových alebo feromagnetických predmetov.

Šouc, J., Solovyov, M., and Gömöry, F.: Hiding objects in AC magnetic fields of power grid frequency by two-shell ferromagnetic/superconducting cloak, Applied Phys. Lett. 109 (2016) 033507.

Solovyov, M., Šouc, J., Kováč, J., Gömöry, F., Mikulášová, E., Ušáková, M., and Ušák, E.: Designe of magnetic cloak for experiments in AC regime, (Invited paper) IEEE Trans. Applied Supercond. 26 (2016) 0500206.