2014

Modelovanie striedavých strát vo vinutiach z VTS

Veľa supravodivých aplikácii býva obyčajne nabudzované a odbudzované pod jednosmerným prúdom, čo môže zvýšiť striedavé straty. Pre ich konštrukciu je preto nevyhnutné porozumieť a predpovedať striedavé straty. Táto analýza je postavená na numerickom modeli ktorý berie do úvahy interakciu medzi prúdmi vo všetkých závitoch. Študovaný prípad je súbor 32 kotúčových cievok s 200 závitmi v každom urobenom s tenkej pásky , ako napríklad s ReBCO supravodiča. Zistili sme, že straty sa zvyšujú s rastúcim nárastom jednosmerného prúdu. Okamžitá strata výkonu je najvyššia v počiatočnom náraste striedavého prúdu. V nasledovných cykloch je výkonová strata pri náraste prúdu než pri jeho klesaní. Straty na jeden cyklus sú najväčšie na čelách kotúčových cievok. Tento model má veľký potenciál predpovedať striedavé straty v cievkach magnetov a byť užitočný pri ich návrhu.


Half of the pancakes of the coil are saturated with critical current density after setting the dc current corresponding to IDC = 0.5Ic (a) and loss per cycle and tape length is the highest at the end pancakes (b).

Pardo, E.: Modelling of AC loss in coils made of thin tapes under DC bias current, IEEE Trans. Applied Supercond. 24 (2014) 4700105.
Pardo, E.: Calculation of AC loss in coated conductor coils with a large number of turns, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 105017.
Pardo, E., Šouc, J., and Kováč, J.: AC loss in ReBCO pancake coils and stacks of them: modelling and measurement, Supercond. Sci Technol. 25 (2012) 035003.