RTG techniky

Laboratórium pôsobí v rámci konzorcia MULTIDISC, ktoré bolo založené niekoľkými ústavmi SAV a je zamerané na multidisciplinárny výskum materiálov. Je vybavené vysoko-variabilným difraktometrom, ktorý umožňuje realizovať rôzne metódy rtg analýz a meranie reflektivity na tenkovrstvových vzorkách s hrúbkami od mikrometrov až po niekoľko nanometrov.

Zariadenie:

Difraktometer Bruker D8 DISCOVER vybavený

  • Rotačnou Cu anódou pracujúcou s príkonom 12 kW (max. 18 kW)
  • Goebelovým zrkadlom zabezpečujúcim rovnobežný zväzok s divergenciou ~0,3°
  • Centrálnou Eulerovou kolískou, motorizovaným držiakom vzorky s X, Y, Z posuvom
  • 4-odrazovým Bartelsovým monochromátorom s dvoma Ge 022 kanálovými monokryštálmi a 3-odrazovým Ge 022 analyzátorovým kryštálom
  • Nožovým kolimátorom pre meranie reflektivity

Využitie:

  • Štandardná θ/2θ difrakcia a difrakcia pri malom uhle dopadu
  • Analýza textúry a meranie makroskopických napätí
  • Rtg difrakcia s vysokým rozlíšením a mapovanie reciprokého priestoru
  • Kvantitatívna fázová analýza, určovanie veľkosti kryštalitov a mikrodeformácie
  • Rtg reflektivita a meranie difúzne rozptýleného žiarenia

Kontakt: doc. RNDr. E. Dobročka, PhD., Tel.: 02-5479 2507

Prístup: Individuálna návšteva

Cena: 20 €/hodina pre pracovníkov SAV  (prevádzkové náklady zariadenia)

 

Difraktometer Bruker D8 DISCOVER