Ramanovská spektroskopia

Laboratórium je súčasťou  Centra aplikovaného výskumu.
Umožňuje ramanovskú spektroskopiu (WiTEC), pričom na excitáciu využiva tri lasery s vlnovou dĺžkou 355, 532 a 785 nm. Konfokálny mikroskop zaostruje laserové svetlo na vzorku, a tiež zbiera svetlo rozptýlené vzorkou. Systém využíva tri spektrometre vybavené CCD kamerami, každý spektrometer je optimalizovaný pre jednu laserovú čiaru. V systéme je zaradený aj spektrometer, ktorý sa používa na meranie luminiscencie v optickej a blízkej infračervenej oblasti s vlnovou dĺžkou do 2,2 μm.

Zariadenie:

  • WiTeC Alpha 300R microRaman systém
  • optická jednotka pre polarizačné merania
  • Braggove mriežky pre excitácie 532 a 785 nm, ktorú umožňujú meranie spektier až po ~10 cm-1
  • optický kryostat chladený kvapalným héliom
  • xyz piezo stolík pre jemný posun pre 2D a 3D skenovanie vzorky

Použitie:

  • Ramanovské merania
  • Fotoluminiscenčné merania pre vlnové dĺžky 360 – 2200 nm

Kontakt: Dr. Martin Hulman, 02 5922 2974

Prístup: Individuálny prístup po zaškolení (4 hodiny), online rezervácia meracieho času

Cena: 0 Eur/hodina pre pracovníkov SAV

 

Ramanovský systém firmy WiTeC