PPMS laboratórium

Laboratórium je súčasťou  Centra aplikovaného výskumu.
Zabezpečuje charakterizáciu elektrických a magnetických vlastností supravodičov ako aj polovodičov a magnetických materiálov v závislosti od teploty a vonkajšieho magnetického poľa, v rozsahu teplôt
1.9 350 K a vonkajšieho magnetického poľa až do hodnoty 14 T.

Zariadenie:

  • Quantum Design kryostat a PPMS riadiaca stanica
  • Doplnkové zariadenia pre meranie rezistívnych vlastností
  • Doplnok pre AC merania
  • Vibračný magnetometer
  • Spätný skvapaľnovač odpareného hélia

Zameranie:

  • DC a AC merania (rezistivita, kritické prúdy a V-A charakteristiky v rozsahu do 2 A, Hallov jav)
  • Merania magnetizácie

Kontakt: E. Seiler, Tel.: 02-5922 2719

Prístup: na objednávku

Cena: 0 Eur/h pre SAV, ostatní podľa dohody  (prevádzkové náklady zariadenia)