Transport supravodivých drôtov

Laboratórium poskytuje charakterizáciu supravodivých drôtov, pások a káblov pri  nízkych teplotách (2,7 – 77 K), vonkajších magnetických poliach (0 – 12 T) a ich variabilnej orientácii. Kritické prúdy (Ic) supravodičov sú merané pomocou jednosmerných prúdov (do 350 A) a krátkych (5 ms) prúdových pulzov (do 1500 A). Vplyv ohybových napätí (Ic(d)) a ťahového namáhania (Ic(σ) a Ic(ε)) na degradáciu kritických prúdov sú tiež merané pri teplotách 4,2 K a 77 K.

Zariadenie:

  • Supravodivá NbTi dvojcievka (4,2 K, 0-8,5 T, všetky orientácie poľa)
  • Supravodivý magnet s vnútorným priemerom 65 mm (4,2 K,  0-7 T, kolmé pole)
  • “Cryogen-free” supravodivý magnet s vnútorným priemerom 100 mm (4,2 a 77 K,  0-12 T, kolmé pole)
  • Nízkoteplotné testovacie zariadenie na ťah (60 mm vzorky, (4,2 a 77 K, do to 7 T)

Využitie:

  • Jednosmerné a pulzné IV charakteristiky supravodičov a určenie kritických prúdov (Ic), n-exponentu a “quench” výkonu (tepelnej stability)
  • Degradácia kritických prúdov v závislosti od ohybu (Ic(d)) a ťahového napätia (σ(ε), Ic(σ) and Ic(ε))

Kontakt: Ing. Pavol Kováč, DrSc., Tel.: 02-5922 2841

Prístup: merania podľa dohody

Cena: 0 Eur/h. pre pracovníkov SAV, cena dohodou pre ostatných (prevádzkové náklady zariadenia)

 

Zariadenie na elektro-mechanickú charakterizáciu supravodičov (σ(ε), Ic(σ) a Ic(ε))