Kompozitné supravodiče

Laboratórium kompozitných supravodičov má k dispozícii úplné technologické vybavenie na prípravu kompozitných drôtov/pások a káblov. Používa sa rotačné kovanie, ťahanie, ako aj kalibrované valcovanie, aktívne a pasívne dvojosové  valcovanie. Kruhové a ploché káble  (3 – 12 žíl) je možné pripraviť v dĺžke niekoľko sto metrov. Je možné tiež mlieť a triediť  prášky v ochrannej atmosfére. Tepelné spracovanie práškov, kovových kompozitných drôtov a vinutí  je možné robiť vo vzduchu, vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére inertného plynu.

Zariadenia:

  • Rotačná kovačka „Muller“, rozsah (D=11mm-0,8mm)
  • Ťažná stolica „Lorenzato“ (l=4m)
  • Aktívna dvojosová valcovačka, rozsah  (a x a,  12 x 12mm – 1 x 1mm)
  • Kalibrovaná valcovačka, rozsah (a x a,  7,5 x 7,5mm – 2,7 x 2,7mm)
  • Káblovacie zariadenie, max. 12 žíl

Využitie:

  • Príprava kompozitných supravodivých a iných kompozitných materiálov tvárnených za studena
  • Príprava kompozitov práškovou metalurgiou a ich tepelné spracovanie

Kontakt: I. Hušek, Tel.: 02-5922 2008

Prístup: zariadenia nie sú bežne prístupné

Cena: 0 Eur/h. pre zamestnancov SAV

guľový mlyn

 

 

ťažná stolica

dvojosová valcovačka

káblovačka