Elektrická charakterizácia supravodičov

Laboratórium je zamerané na charakterizáciu supravodivých materiálov pri nízkych teplotách (10 K-77 K).

Vybavenie:

  • Magna Power DC zdroj do 1800A
  • DC magnet do 2T v 20 cm otvore
  • AC zosilňovače pre AC charakterizáciu supravodičov
  • Chladiace zariadenia pre merania pri nízkych teplotách

Využitie:

  • Kontaktné a bezkontaktné meranie striedavých strát  supravodivých materiálov
  • DC a pulzná charakterizácia supravodivých materiálov

Kontakt: J. Šouc, tel.: 02-5922 2353

Prístup: samostatné meranie po úvodnom zoznámení sa s aparatúrou

Cena: 0 Eur/h. pre zamestnancov SAV