FTIR

Laboratórium je súčasťou  Centra aplikovaného výskumu.

FTIR spectrometer Bruker Vertex 80v s meracím rozsahom 10 – 50 000 cm-1 sa nachádza v budove Ústavu meraní SAV. Spectrometer Bruker Vertex 80v pracuje vo vákuu čím sa eliminuje atmosférická vlhkosť pre maximálnu citlivosť a stabilitu. Súčasťou zariadenia je 8 detektorov (vrátane bolometra), 5 beamsplitter-ov a 4 lampy, ktorých kombinácie umožňujú široký merací rozsah od FIR oblasti až po UV oblasť.  Zariadenie tiež umožňuje rôzne meracie módy, ktoré zabezpečujú meracie jednotky – transmisná, reflexná, ATR (Attenuated Total Reflection), sférická a transmisno-reflexná. FTIR v kombinácii s kryostatom, umožňuje schladiť vzorky do teploty tekutého hélia ~ 4 K. Vzorky môžeme merať vo forme filmov, práškov aj kvapalín. Prášky a kvapaliny je možné merať pomocou ATR jednotky v rozsahu 10 – 10 000 cm-1 bez vákua.

Zariadenie: Bruker Vertex 80v

Kontakt: Lenka Pribusová Slušná, lenka.pribusova-slusna@savba.sk