Optické laboratórium

Laboratórium je súčasťou  Centra aplikovaného výskumu.
Slúži na optickú charakterizáciu polovodičových materiálov a štruktúr. Štandardné spektroskopické metódy – fotoluminiscenciu, fotoreflektanciu, fotovodivosť, optickú odozvu – je možné merať pri izbových ako aj kryogénnych teplotách. Vysoko citlivé detektory sú k dispozícii od blízkej UV po blízku IČ oblasť. Signály sú merané štandardnou „lock-in“ technikou.

Zariadenie:

  • Optický kryostat UTRECS s presnou reguláciou teploty v rozsahu 4-300 K
  • Argónový iónový laser LGK 7872M (488 nm, 20 mW), LASOS Lasertechnik GmbH., THL lampa, kryt LSH102 (100 W, spektrálny rozsah 300-2500 nm), LOT-QuantumDesign GmbH
  • Monochromátory: Digikrom DK240 (f 240 mm, rozsah 500-2800 nm), CVI Laser Corp., MSH-300 (f 300 mm, rozsah 200-2400 nm), LOT-QuantumDesign GmbH, Shamrock SR500 (f 500 mm, rozsah 200-2500), Andor Technology Ltd.
  • Detektory: fotonásobič DH-30-TE (termoelektricky chladený, 200-850 nm), Bentham Instruments Limited; Si fotodióda (400-1100 nm), Photodyne Incorporated; Ge fotodióda chladená LN2 G-050-E-LN6N (700-1500 nm), Electro-Optical Systems Inc.; InGaAs fotodióda chladená LN2 J23D (rozšírený rozsah vlnových dĺžok 700-2600 nm pri izbovej teplote, 700-2250 nm s chladením LN2), Teledyne Judson Technologies LLC
  • Lock-in zosilňovače: model 5210, EG&G Princeton Applied Research Corp.

Využitie:

  • Fotoluminiscencia
  • Fotoreflektancia
  • Fotovodivosť
  • Spektrálne odozvy experimentálnych štruktúr a súčiastok

Kontakt: RNDr. Michal Kučera, PhD.

Prístup: prístup pod odborným dozorom, po dohode s kontaktnou osobou

Cena: 0 Eur/h pre zamestnancov SAV