Elektrická charakterizácia

Laboratórium je súčasťou  Centra aplikovaného výskumu.
Slúži na kompletnú elektrickú charakterizáciu dvoj- a štvor-terminálových polovodičových štruktúr a prvkov (tranzistorov, diód, štruktúr MOS, MIM a TLM). Dva nezávislé plne automatizované pracoviská umožňujú meranie nezapuzdrených vzoriek priamo na substráte ako aj čiastočne a úplne zapuzdrených súčiastok a následnú analýzu dát.

Vybavenie:

Využitie:

  • Jednosmerné a impulzné meranie volt-ampérových charakteristík a časových priebehov prúdu a napätia polovodičových štruktúr a súčiastok
  • Meranie kapacitno-napäťových kriviek (s asistenciou svetla), kapacitných časových priebehov, AC spektroskopia

Kontakt: Ing. M. Ťapajna, PhD., Tel.: +421-2-5922 2777

Prístup: Samostatný prístup po zaškolení (2 hodiny), online rezervácia

Cena:  0 Eur/pra zamestnancov SAV

Dokumentácia: : 4200_SCS, 4200-CVU, 4200_PIV

 

Systém pre elektrickú charakterizáciu polovodičových štruktúr