Štruktúra

Úvodná stránka                          Štruktúra                         Výhody                         Dokumenty

 

Výbor ZO OZ:

predseda: 

Mgr. Michaela Sojková, PhD.                                    michaela.sojkova@savba.sk                                   02/5922 2240

členovia výboru:

Ing. Gabriel Vanko, PhD.                                           gabriel.vanko@savba.sk

RNDr. Lenka Pribusová Slušná, PhD.                     lenka.pribusova-slusna@savba.sk

Ing. Marcel Talacko                                                     marcel.talacko@savba.sk

hospodár: 

Ing. Roman Stoklas, PhD.                                          roman.stoklas@savba.sk

 

Revízna komisia: 

Mgr. Agáta Laurenčíková, PhD.                                agata.laurencikova@savba.sk