Základné info

Tančár, Juraj

Tel.: 02/ 5922 2348, 2032