Základné info

Šimeková, Edita

Tel.: 02/ 5922 2342, 2658