Základné info

Grujbár, Martin

Správca siete
Tel.: 02/ 5922 2919, 2469, 2541
Fax: 02/ 5477 5816