Výhody

Úvodná stránka                          Štruktúra                         Výhody                         Dokumenty

 

Prečo sa stať členom odborov?

 

Výhody:

  • ochrana ľudských práv a  starostlivosť o členov ZO OZ, najmä  obhajoba ich pracovných a sociálnych   záujmov   a   mzdových   nárokov   vo  vzťahu k inštitúciám  zamestnávajúcim jeho  členov. Pritom  využíva všetky zákonom  na to určené prostriedky.  Za  hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi  orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami
  • príjemný kolektív, možnosť bližšie spoznať kolegov aj z inej ako pracovnej stránky
  • členský príspevok vo výške 1% z čistého mesačného príjmu člena, maximálne však do výšky 10 €
  • príspevok na dovolenku alebo detský tábor vo výške 50,00 EUR na rok
  • úhrada časti nákladov (doprava, ubytovanie, vstupné a pod.) za celoústavné akcie usporiadané ZO OZ
  • úhrada časti nákladov na organizovanú kultúrnu, spoločenskú a športovú činnosť až do 50% hodnoty  v prípade účasti aspoň 4 členov ZO OZ
  • príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 €
  • vianočný balíček pre členov ZO OZ a ich deti do 15 rokov

 

Viac podrobností Vám poskytnú členovia Výboru ZO OZ.

 

Prihlášku za člena odborov nájdete tu: prihlaska za clena odborov