Výhody

  • Môžeš si vybaviť kartu ISIC. Tá ale neplatí na zľavy na cestovné! Zľavy sú na vstupenky na kultúrne podujatia, cestovné poistenie,… S vyplneným tlačivom treba ísť za študijnou referentkou fei resp. matfyzu. Keď ho budeš mať potvrdené, treba ho doniesť spolu s fotkou (28×34 mm) do kancelárie CKM (Vysoká 25). Poplatok je 10 €. CKM-ISIC
  • Za publikovanie článku vo vedeckom časopise zaradenom v CC je odmena (300 x Impact Factor) Eur, medzi spoluautorov ju rozdeľuje podľa svojho uváženia prvý autor. Veci okolo tohto rieši vedecký tajomník. Tlačivo je na intranete: „Prísľub mimoriadnej odmeny – kolektív“
  • Za publikovanie článku v Journal of Electrical Engineering je odmena 100 Eur (podmienkou je, aby pracovník bol prvým autorom publikácie).
  • SAV vlastní zámok v Smoleniciach a hotel v Tatrách, ktoré môžete za veľmi výhodných podmienok využívať, bližšie informácie na stránkach: Zámok Smolenice, Hotel Academia