Dôležité kontakty

  • Vedecká tajomníčka ElÚ: RNDr. Marianna Španková, PhD., marianna.spankova@savba.sk, miestnosť č.: 308, kl. 2339
  • Referentka pre doktorandov a vedúca knižnice ElÚ: PhDr. Anna Gömöryová, elekanna@savba.sk, tel. 6382 6617, 0903 919384, miestnosť č.: 103, kl. 2908
  • Študijná referentka FEI STU: Danka Kurucová, tel.: 602 91 403, danka.kurucova@stuba.sk
  • Študijné referentky FMFI UK: Helena Patríková, Janette Rotbauerová, miest. č.: F2 92, tel.: 602 95 194, rdrs@fmph.uniba.sk, Úradné hod.: 9:00 – 11:30
  • Referát personálnej a mzdovej práce ElÚ: Ing. Marta Zofcsáková, miestnosť č.: 109, kl. 2053, elekzofc@savba.sk
  • Pokladňa: Iveta Grófová, miestnosť č.: 105a, kl. 2900
  • Pracovné cesty: Mgr. Eva Stranovská, miestnosť č.: 108, kl. 2342, eva.stranovska@savba.sk
  • Vedúca čistých priestorov: Ing. Eva Kováčová, miestnosť č.: 312, 313, kl. 2937, 2470, eva.kovacova@savba.sk
  • Správca siete: Martin Grujbár, miestnosť č.: 303, kl. 2541, martin.grujbar@savba.sk