Zúčastnili sme sa Európskej noci výskumníkov

1600

Po nútenej prestávke spôsobenej nedávnou pandémiou sme sa opäť zúčastnili Európskej noci výskumníkov, ktorá sa uskutočnila 30.9.2022 v bratislavskej Starej tržnici. V našom stánku sme predvádzali experimenty, ktoré čiastočne súvisia aj s našimi výskumnými aktivitami. Tieto si mohli účastníci aj sami vyskúšať.

Náš stánok mal názov Mikročipy, elektrina a supravodivosť hravou formou a návštevníci mohli vidieť napríklad prípravu polovodičových súčiastok s rozmerom len niekoľkých mikrometrov, demonštráciu tzv. “Teslovho sna” čiže bezdrôtový prenos elektrickej energie, magnetickú levitáciu supravodiča v supravodivom stave a prípravu najtenšieho materiálu na svete – grafénu.

 

https://www.nocvyskumnikov.sk/

https://facebook.com/nocvyskumnikov/