Informácie o ústave

Elektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedecká inštitúcia, člen Centra aplikovaného výskumu (CAV), ktorej základy boli položené v r. 1953. Výskumné oblasti ElÚ SAV pokrývajú disciplíny elektroniky, elektrotechniky a fyziky tuhých látok významne podporovanými materiálovým výskumom. Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou komisiou (H2020, Štrukturálne fondy), riešia projekty financované APVV a VEGA.