Úspešný Deň otvorených dverí aj v roku 2019

4128

ElÚ SAV a Centrum aplikovaného výskumu  zorganizovali  5. novembra 2019 od 9,00 hod. do 14,00 hod. Deň otvorených dverí.

Ústav navštívilo 200 žiakov so sprievodom zo škôl:

 • Cirkevná ZŠ Narnia
 • SPŠE Zochova
 • SPŠE Hálova
 • Gymnázium J. Papánka
 • Gymnázium Pezinok
 • SOŠ Mokrohájska

Návštevníci mali možnosť vidieť zaujímavé ukážky z fyziky, elektrotechniky a charakterizačných metód na nasledujúcich pracoviskách:

 • metódy prípravy a tvarovania tenkých vrstiev a štruktúr (PLD – pulzná laserová depozícia, MO CVD – chemická depozícia z pár organokovových zlúčenín, čisté priestory, FIB – tvarovanie fokusovaným iónovým zväzkom)
 • rôzne charakterizačné metódy:
  • štruktúrna (RTG, TEM – transmisná elektrónová mikroskopia),
  • prvková (EDS – energo-disperzná spektroskopia),
  • elektrická (supravodiče, polovodiče) charakterizácia
  • sledovanie povrchu tenkých vrstiev a štruktúr (SEM – skenovacia elektrónová mikroskopia, AFM – atómová silová  mikroskopia)
 • ukážka tlakových senzorov
 • ukážka levitácie supravodičov
 • ukážky zaujímavých fyzikálnych javov pre žiakov ZŠ

Viac o polovodičoch a ich využití v energetike sa návštevníci dozvedeli na prednáške Milana Ťapajnu.

 

 

Uverejnila: MS