Usmernenie Krízového štábu z 5. 2. 2021

550

Vážené kolegyne a kolegovia,

vláda SR zatiaľ neprijala žiadne aktuálne uznesenie platné pre nasledujúci týždeň.

Podľa doterajších vyhlásení ministra zdravotníctva a ďalších členov vlády k očakávaným opatreniam platných nasledujúce obdobie (10-14 dní) nás čaká sprísnený lockdown. Od pracovísk nášho typu sa bude vyžadovať nariadenie práce doma. Tento režim bude kontrolovaný, plnú zodpovednosť za jeho dodržiavanie má zamestnávateľ (čiže riaditeľ inštitúcie osobne). Pracoviská budú môcť navštevovať iba vybraní pracovníci. Je predpoklad, že tieto obmedzenia budú trvať minimálne do utorka 16.2. večera.

Na základe uvedeného rozhodol Krízový štáb ElÚ SAV na svojom dnešnom zasadnutí nasledovne:

Elektrotechnický ústav SAV bude v čase od 8. 2. 2021 (pondelok) predbežne do 16. 2. 2021 (utorok) fungovať v obmedzenom režime.

  • Budova ústavu bude bez vrátnikov. Vstup do budovy bude podobný ako cez víkendy. Pri vstupe je potrebné zapísať svoj príchod aj odchod do zošita.
  • Okrem administratívnych pracovníkov majú do budovy ElÚ vstup povolený len pracovníci starajúci sa o technickú infraštruktúru ústavu, teda menovite: J. Fedor, M. Ťapajna, P. Mozola, E. Seiler, J. Šoltýs, M. Precner, M. Grujbár, S. Hasenöhrl a Š. Haščík. Všetci títo pracovníci musia mať aj negatívny test na covid nie starší ako 7 dní.
  • Pokiaľ je to možné odporúčame, aby pracovníci ústavu čerpali dovolenku, alebo aby po dohode s vedúcim útvaru vykonávali prácu formou práce doma v maximálnej možnej miere.
  • Všetkým zamestnancom, ktorých druh práce nedovoľuje výkon práce z domácnosti, sa týmto nariaďuje v súlade s § 142 ods. 3 Zákonníka práce pracovné voľno s náhradou mzdy.

Ďakujem za pochopenie a prajem Vám aj Vašim blízkym pevné zdravie a dobré nervy v boji s britskou verziou koronavírusu.

S pozdravom,

Dr. Vladimir Cambel

Director of the IEE SAS