Usmernenie Krízového štábu z 3. 11. 2021

550

Vážené  kolegyne a kolegovia,

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu (bratislavský kraj bude od pondelka 8.11. červený) a v súlade s  COVID automatom a ďalšími platnými vyhláškami, Krízový štáb ElÚ SAV nariaďuje od 8.11.2021:

  1. Všetkým pracovníkom – nosenie respirátorov vo vnútorných priestoroch ElÚ SAV,
  2. Vrátnikom – meranie teploty pracovníkom ElÚ SAV ako aj všetkým návštevám pri vstupe do hlavnej budovy ElÚ SAV.

Okrem toho, vedúcim oddelení odporúča dohodnúť sa s pracovníkmi svojho oddelenia na práci z domu, ak je to pre chod oddelenia a riešenie projektov efektívne (ide  najmä o vedeckých pracovníkov).

Cieľom je, aby sme v čo najväčšej miere spoločne obmedzili šírenie nákazy COVID-19 na našom ústave.

Vo veľkej zasadačke ústavu môžu byť naďalej stretnutia, schôdze oddelení a prednášky s počtom osôb do 15. Predpokladom je nasadenie respirátorov a intenzívne vetranie miestnosti.

Infekcia vírusom SARS-CoV-2 sa naďalej rýchlo šíri so zvýšeným rizikom závažných symptómov najmä medzi neočkovanými osobami, ktoré ochorenie COVID-19 zatiaľ neprekonali. Dáta z posledných dní na Slovensku potvrdzujú, že ťažký priebeh ochorenia majú takmer výhradne ľudia, ktorí neboli zaočkovaní.  Preto Vás aj touto cestou chceme vyzvať, ak stále váhate a zatiaľ ste sa nedali zaočkovať, aby ste to opäť zvážili a urobili tak za účelom ochrany seba, Vašej rodiny, Vašich kolegov a aj tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať.

S pozdravom,
V. Cambel
Riaditeľ ElÚ SAV