Špičkové časopisecké publikácie aj z ElÚ SAV

300

Predsedníctvo SAV  ocenilo špičkové publikácie zverejné vo vedeckých časopisoch mimoriadnej prestíže, s mimoriadne vysokým počtom citácií, v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach, špičkové vedecké monografie v renomovaných vydavateľstvách.

Náš Ústav má zastúpenie v dvoch kategóriách:

  • v kategórii Špičkové časopisecké publikácie
    Ing. Filip Gucmann, PhD. za publikáciu Rastrovacia tepelná mikroskopia pre presnú termografiu súčiastok v nanoškále publikovanú v Nano Today
  • v kategórii Nature Index publikácie
    Mgr. Michaela Sojková, PhD.  za publikáciu Rast ultratenkých vrstiev PtSe2 na supravodivej NbN podložke, publikovanú  v Applied Physics Letters;
    Dr. Michal Mruczkiewicz  za publikáciu Modulovanie spektier spinových vĺn v magnonických kryštáloch z pásikov využitím piezoelektrickej vrstvy, publikovanú v Applied Physics Letters;
    Mgr. Iuliia Vetrova  za publikáciu Vyšetrovanie samonukleovaných skyrmiónových stavov vo feromagnetickom/nemagnetickom multivrstvovom disku, publikovanú  v Applied Physics Letters.

 

Ing. Filip Gucmann, PhD.

Mgr. Michaela Sojková, PhD.

 

 

Mgr. Iuliia Vetrova