Smutná správa

871
Vážené kolegyne, kolegovia,
pred niekoľkými dňami nás navždy opustila naša bývalá dlhoročná spolupracovníčka a kamarátka Ing. Želmíra Mozolová. Na našom ústave pracovala 35 rokov.
Bola vždy ústretová, ochotná poradiť, pomôcť. Jej ľudský prístup bol obohatením práce v laboratóriu pre mnohých mladších kolegov. Svojou prácou a nasadením v technológii prispela k mnohým zaujímavým výsledkom ústavu.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.