SKÚS POKUS!

300

Náš kolega Fedor Gömöry sa stal tvárou  a odborným garantom sa tohto ročníka súťaže SKÚS POKUS! Už štvrtý ročník súťaže je výsledkom úspešnej spolupráce troch subjektov – vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a Združenia učiteľov chémie.

Súťaž SKÚS POKUS je priestorom pre šikovných žiakov, ako uplatniť svoje vedomosti v prírodných vedách a vyhrať hodnotné ceny, ktoré ich priblížia zase o niečo bližšie k ich snom. Zámerom súťaže je naučiť žiakov vnímať prírodné vedy ako súčasť bežného života, keď žiaci majú možnosť nielen získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučia sa aj prezentovať svoje pokusy či pracovať v tíme.

Viac o tejto súťaži sa dozviete vo videu z telerána na Markíze (pozerajte od 39. minúty) alebo na stránke vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

 

Príklad takéhoto pokusu si pripravil aj pán Gömöry, video si môžete pozrieť tu.

 

 

Spracovala: MS

Ilustračné foto: expolpedagogika.sk