Režim práce ElÚ SAV od 20.4.2020 – pokyny

1250

Dňa 15. 4. 2020 zasadal krízový štáb (KŠ) ElÚ SAV a dohodol sa na ďalších pokynoch a pravidlách pre nadchádzajúce obdobie:

 • Vedúci vedeckých oddelení dodajú vedeniu ústavu podpísané dokumenty Výkaz práce počas obdobia „home office“ za mesiac marec  aj apríl (od 10.3.2020 vrátane), popisujúce podstatné aktivity pracovníkov počas práce doma.  Dokument podpíše ako pracovník (za každý deň práce doma), tak aj vedúci oddelenia.
 • Vedúci Hospodárskeho a Technického úseku postupujú so svojimi pracovníkmi osobitným spôsobom (riešené individuálne).
 • Od 20. apríla ústav nabieha na pracovnú činnosť za sťažených hygienických podmienok, zatiaľ v obmedzenom režime. Hlavným zmyslom je začať s meškajúcimi experimentálnymi prácami pre projekty. Tento režim znamená:
  • Vedúci oddelení si organizujú prácu oddelenia tak, aby za každé oddelenie bolo súčasne na ústave do 10 ľudí a tí aby sedeli v miestnostiach po jednom, pokiaľ je to možné. Prednostne do práce chodia pracovníci vykonávajúci experiment. Pracovníci ostávajúci doma budú naďalej za príslušné dni vypisovať Výkaz.
  • Všetci pracovníci na ústave dodržiavajú prísne hygienické podmienky – nosenie rúška, rukavíc, časté umývanie rúk, vetranie miestností, vyhýbajú sa stretnutiam vo väčšom počte (zákaz stretnutí oddelení), výťahu, s administratívou komunikujú telefonicky alebo elektronicky, a pod.
  • Zo strany ústavu sa budú uskutočňovať niektoré nevyhnutné hygienické opatrenia – dodanie rúšok, rukavíc, pravidelná dezinfekcia vchodu, WC, zábradlí, kľučiek a pod.
  • KŠ odporúča minimalizovať operácie, ktoré zvyšujú možnosť prenosu vírusu (manipulovať s kľúčmi – kľúče od kancelárií treba nechávať vo dverách, používať svoje pero, nepiť kávu na vrátnici, nepoužívať výťah,…).
  • K zníženiu počtu pracovníkov prítomných v jednom čase na ústave, v kanceláriách a v laboratóriách:
   • Pracovníci vedeckých oddelení starší ako 65 rokov majú naďalej príkaz na prácu doma, niektorí (napr. vedúci projektov, doktorandov) môžu ústav navštevovať sporadicky na organizovanie prác,
   • Naďalej platí, že pracovníci mladší ako 65 rokov so zdravotnými ťažkosťami môžu zostať v režime práce doma,
   • Teoretici, doktorandi píšuci PhD. prácu a VP píšuci článok pracujú z domu.
   • Vedúci oddelení navrhnú, ako zabezpečia, aby sa v jednej kancelárii zdržiaval v jednom čase iba 1 pracovník. Využívať sa naďalej dá Práca doma, práca v laboratóriách, striedanie práce doobeda – poobede a pod. KŠ pomôže s riešením, ak treba.
   • Režim v laboratóriách bude regulovaný – bude stanovený max. počet pracovníkov, ktorí môžu súčasne pracovať v tom ktorom laboratóriu, napr. kryolab – traja, ČP – dvaja, SEM lab. – dvaja, a pod. Zodpovedný za dodržiavanie maximálneho počtu pracovníkov bude vedúci príslušného laboratória.
 • Od 20.apríla bude ústav pracovať v štandardnom režime s vrátnikmi.
 • Ústav merania bude v utorok a štvrtok otvorený v od 9.00 do 14.00, ostatné dni ako doposiaľ od 10.00 do 13.00

 

Foto: SITA