Režim práce ElÚ SAV – aktualizácia

1039

Krízový štáb ElÚ SAV sa na svojom stretnutí 27.4.2020 rozhodol nasledovne:

  • V týždni od 4. 5. 2020 do 10.5. 2020 bude celozávodná dovolenka.
  • Dňa 11.5. 2020 pokračujeme v rovnakom režime ako v posledných 2 týždňoch (kombinácia práce na pracovisku a práce doma).
  • Dňa 11.5.2020 KŠ rozhodne, ako budeme pracovať ďalej (t. j. od 12.5. 2020), možné je aj začatie normálneho pracovného režimu pre všetkých zamestnancov ústavu (s prihliadnutím na matky s deťmi a pod.). Toto rozhodnutie bude závisieť od vývoja situácie v SR a s rozhodnutiami vlády SR resp. hlavného hygienika SR.
  • Podľa Usmernenia krízového štábu SAV zo dňa 22. 4. 2020 musia pracovníci SAV vyčerpať všetku dovolenku za rok 2019 do konca júna 2020. Žiadam Vás o splnenie tejto požiadavky a o koordinované čerpanie dovoleniek v rámci oddelení / pracovných kolektívov tak, aby nedošlo narušeniu plnenia vedeckých úloh a projektov.
  • Údaj o počte dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2019 Vám na požiadanie poskytne p. Zofcsáková.
  • Ústav merania začne od budúceho týždňa prechádzať na štandardný pracovný režim, ústav bude otvorený denne od 8.00 do 16.00.

V súvislosti s dovolenkou pracovníkov ElÚ SAV sa Kolektívna zmluva na rok 2019/2020 dopĺňa nasledovne:

V časti II. Podmienky zamestnania sa bod 2 mení nasledovne:

Základná výmera dovolenky v roku 2020 je pre všetkých zamestnancov 9 týždňov. V súvislosti s mimoriadnou situáciou s ochorením Covid-19 sú štyri týždne dovolenky vyhradené na hromadné čerpanie dovolenky podľa pokynov vedenia ústavu a Krízového štábu ElÚ SAV.

Foto: Archív ElÚ SAV