Publikačný seminár

200

Čas: 12. november 2021 o 10:00 hod. Miesto: veľká zasadačka ElÚ SAV